Bij verkoop van een fiets gaan wij als bedrijf zijnde er van uit dat de product voldoet aan de gesloten overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ of overheidsvoorschriften.

In het algemeen heeft u 1 jaar garantie op de alle draaiende onderdelen en 2 jaar garantie op het frame. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven. Tenzij er sprake is van constructie- en/ of materiaalfouten. Schades als gevolg van onjuist gebruik en valschade vallen buiten de garantie.

Indien garantieafhandeling per post mogelijk is, zijn de portokosten daarvan voor uw eigen rekening.

Mocht er iets niet in orde zijn met uw product, neem dan altijd eerst contact met ons op. In overleg met u wordt dan besloten hoe uw klacht zo snel en soepel mogelijk kan worden afgehandeld.

Let op: Wij vergoeden geen kosten van derden!